SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

ZMIANA GODZIN PRACY DZIEKANATU

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U

Informujemy o zmianie godzin pracy Dziekanatu Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki na zjeシdzie 4-6.06.2010.

Dziekanat czynny b鹽zie:

04.06.2010 (piアtek) w godzinach 10.00-13.00
05.06.2010 (sobota) w godzinach 10.00-13.00


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki