Українська
English
E-LEARNING
SESJA LATO 2019|2020
Nasi interesariusze
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
POSTĘPOWANIA AWANSOWE
STUDENCI
KONSULTACJE
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
SALON ZIMOWY 2020
Zintegrowany Program UTHRad. na Wydziale Sztuki

Architektura wnętrz I stopień

REKRUTACJA

Pracownie dyplomujące z zakresu:
- projektowanie mebli;
- wystawiennictwo;
- architektura wnętrz.

 

Jeżeli masz pytania pisz: mdanski@uthrad.pl


Studia na kierunku Architektura wnętrz w ramach opracowanego programu kształcenia zawierają zarówno treści o profilu inżynierskim, związanym z budownictwem i architekturą jak i przedmioty kształcące w zakresie sztuk plastycznych. Celem zasadniczym nauczania jest wykształcenie absolwenta – projektanta wnętrz i przygotowanie go do twórczej działalności w dziedzinie projektowania wnętrz architektonicznych. Świadomego organizowania i kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, zgodnie z systemem wartości opartym na odpowiedzialności wobec użytkowników, środowiska naturalnego i dziedzictwa kultury.
Absolwenta powinien cechować właściwy poziom opanowania i realizowania problemów projektowych, umiejętność łączenia różnych dyscyplin artystycznych z wiedzą techniczną i wykorzystywania ich w twórczości architektoniczno – plastycznej. Realizowane tematy semestralne z zakresu architektury, architektury wnętrz, projektowania mebla, kompozycji krajobrazu czy wystawiennictwa, świadczyć będą o nabyciu umiejętności łączenia zasad funkcjonalności, estetyki, technologii i techniki w procesie projektowania form i przestrzeni w kategoriach użytkowych. Potwierdzone realizacją pracy dyplomowej obszary wiedzy i umiejętności absolwenta, umożliwią tworzenie projektów o wysokiej jakości artystycznej, programowo - funkcjonalnej i technicznej.
Absolwent powinien sprawnie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki architektonicznej oraz znać język obcy w obowiązującym zakresie na poziomie biegłości B2 ESOKJRE.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Dalsze studia to dwu letnie studia magisterskie, które zapewnią profesjonalne przygotowanie absolwentów do samodzielnej i zespołowej pracy twórczej w dziedzinie kompleksowego projektowania przestrzeni i wyposażenia wnętrz architektonicznych.
 

 

APLIKUJ ZE STRONY:


do góry
wyślij
drukuj

 
m@d design