Українська
English
E-LEARNING
SESJA LATO 2019|2020
Nasi interesariusze
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
POSTĘPOWANIA AWANSOWE
STUDENCI
KONSULTACJE
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
SALON ZIMOWY 2020
Zintegrowany Program UTHRad. na Wydziale Sztuki

Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna II stopień

REKRUTACJA


 

Kierunek: Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.
Pracownie dyplomujące z zakresu:
- projektów przestrzeni cyfrowej;
- projektów multimedialnych;
- fotografii cyfrowej;
- projektowania mody;
- technik reklamy;
- komunikacji wizualnej;
- wystawiennictwa.

 Jeżeli masz pytania pisz: mdanski@uthrad.pl


Absolwent kierunkuSztuka Mediów i Edukacja Wizualna powinien posiadać kwalifikacje artysty sztuk pięknych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym pogłębioną, ogólnohumanistyczną wiedzę z własnym doświadczeniem artystycznym.
Świadome i aktywne uczestniczenie absolwenta w obecnych realiach kulturowych uwarunkowane jak wykształceniem następujących umiejętności:
- refleksyjny (poznawczy i krytyczny) stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury,
- umiejętność stymulowania i kierowania kreatywną aktywnością innych,
- własna, aktywna działalność twórcza w dziedzinie sztuk plastycznych ("czystych" i użytkowych)
- umiejętność wielokierunkowej promocji sztuki i efektywnego funkcjonowania na rynku sztuki.

Powyższe predyspozycje i aktywność pozwalają absolwentowi kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna być czynnym artystą oraz podjąć pracę w różnorodnych instytucjach upowszechniania kultury i sztuki, a po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich umożliwiają również pracę w szkole.
bsolwent może podjąć pracę w zakresie wybranych specjalności w różnych instytucjach projektowania i wytwarzanie elementów przedmiotów sztuki użytkowej i architektury, a także w charakterze: grafika komputerowego, operatora stanowiska DTP.

Egzamin dyplomowy na studiach zawodowych obejmuje prezentację i obronę:
- prac artystycznych przygotowanych w pracowni;
- pisemnej wypowiedzi na temat przedstawionej twórczości własnej.

Absolwent po II stopniu studiów uzyskuje tytuł zawodowy magistra sztuki.

 

 

APLIKUJ NA STRONIE:

 


do góry
wyślij
drukuj

 
m@d design