Українська
English
E-LEARNING
SESJA LATO 2019|2020
Nasi interesariusze
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
POSTĘPOWANIA AWANSOWE
STUDENCI
KONSULTACJE
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
SALON ZIMOWY 2020
Zintegrowany Program UTHRad. na Wydziale Sztuki

Grafika II stopnia

REKRUTACJAGRAFIKA II stopnia

  • Przyszły absolwent zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu: grafiki warsztatowej (artystycznej), grafiki projektowej, komunikacji wizualnej, grafiki cyfrowej, gier interaktywnych.
  • Uzyskuje gruntowną znajomość zasad stosowania technik graficznych oraz projektowania graficznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, urządzeń i technologii.
  • Jest przygotowany do: realizacji projektów graficznych, wydawniczych, artystycznych oraz nadzoru nad ich powstawaniem, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny jej wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami i technologiami graficznymi.
  • Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.
  • Absolwent kierunku Grafika zdobywa kompetencje społeczne zgodne z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji, ukierunkowane na procesy i nurty artystyczne, systemy kulturowe oraz oddziaływanie sztuki na szeroko rozumiane środowisko.

Jeżeli masz pytania pisz: mdanski@uthrad.pl

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich absolwentów kierunku Grafika są rozwijane w ramach specjalności odpowiadających problemowo podstawowym obszarom działalności zawodowej grafika projektowego i warsztatowego.
Ogólnymi celami kształcenia na kierunku Grafika są: przygotowanie studenta do zawodu projektanta grafiki użytkowej na poziomie średnioza-awansowanym; przygotowanie do pracy w graficznych agencjach reklamowych; przygotowanie studenta do podjęcia samodzielnej działalności zawodowej; możliwość zatrudnienia w instytucjach oświatowych oraz w instytucjach kultury i sztuki; indywidualne uprawianie niezależnej twórczości artystycznej;

 

GRAFIKA, KPiG, grafika projektowa
Studiowanie grafiki projektowej przygotowuje studenta do pracy w zawodzie grafika projektowego.
Wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi samodzielne projektowanie i działanie na rynku grafiki użytkowej.
Absolwent kierunku GRAFIKA może podjąć pracę w agencji reklamowej, w usługach małej poligrafii lub prowadzić samodzielną, autorską pracownię projektowania graficznego.


GRAFIKA, KPiG, grafika warsztatowa
Nie zawsze sobie uświadamiamy, jak często w życiu codziennym spotykamy się ze zjawiskami, które zaliczamy do najszerzej rozumianego pojęcia „grafika”. Plakat, który widzimy niemal na każdym kroku; plansza reklamowa; książka – okładka ilustracje, kompozycja tekstu; banknot, znaczek pocztowy, opakowanie papierosów, zaproszenia, dyplom, znaki firmowe itp. – w każdym z tych zjawisk, bez względu na poziom artystyczny, spotykamy, się z różnymi formami grafiki, z różnym zastosowaniem inwencji i pracy artysty grafika.
Mimo tak szerokiego dziś zakresu działania różnych form grafiki, mówiąc o grafice mam najczęściej  na myśli grafikę niezależną, zwaną również artystyczną lub warsztatową.
Podstawową cechą tej dyscypliny, odróżniającej ją od wszystkich innych dyscyplin plastycznych, jest jej powtarzalność.
Celem kształcenia w pracowni grafiki warsztatowej jest zapoznanie studentów  z możliwościami technicznymi i artystycznymi grafiki warsztatowej. Każda z technik graficznych  to inny efekt formalny; w jednych operuję się ostrą kreską, w innych miękką, a jeszcze innych można posługiwać się plamą; niektóre techniki opierają się tylko na kontraście czerni i bieli, inne znów pozwalają na uzyskanie rozwiązań walorowych. Studenci stopniowo są wprowadzani w tajniki poszczególnych technik graficznych, począwszy od druku wypukłego ( linoryt, drzeworyt, gipsoryt) poprzez druk wklęsły ( sucha igła, mezzotinta, akwaforta, akwatinta, odprysk, miękki werniks), druk płaski ( offset artystyczny, serigrafia) a także techniki peryferyjne – monotypia, szablon, frottage. Proces ten stwarza możliwości podjęcia świadomej decyzji o wyborze pracowni dyplomowej, w której doskonalony jest warsztat graficzny i proces twórczy, prowadzący w efekcie do kreatywnej wypowiedzi artystycznej.

 

APLIKUJ NA STRONIE:


 


do góry
wyślij
drukuj

 
m@d design