AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
STRUKTURA
OFERTA
JEŚLI STUDIUJESZ
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
NAUKA i BADANIA
KONTAKT

 
 
 

ROZLICZENIE PRAKTYKI

AKTUALNOŚCI

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów:

1. Porozumienie podpisane przez Dziekana i Pracodawcę (1 egz. dla opiekuna praktyk)
2. Skierowanie na praktyki (podpisuje Dziekan i Opiekun praktyk) - zostaje u pracodawcy
3. Polisa ubezpieczeniowa na czas odbywania praktyk
4. Ramowy program praktyk podpisany przez Pracodawcę
5. Sprawozdanie z odbycia praktyk sporządzone przez studenta (rozpisane na każdy tydzień praktyki wraz z opisem obowiązków i czynności wykonywanych przez studenta)
6. Zaświadczenie o odbyciu praktyki, które wydaje Pracodawca.

 
Dla osób, które są aktywne zawodowo i mają udokumentowane co najmniej 120 godzin pracy:
1. Wniosek studenta o zaliczenie praktyki
2. Formularz zaliczenia wraz z niezbędnymi dokumentami, z których wynika aktywność zawodowa studenta (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zakres czynności podpisany przez pracodawcę).

 

Dokumenty można składać w koszulce foliowej z OPISEM na pierwszej stronie

Imię Nazwisko

Kierunek z określeniem formy studiów np. I stopnia, II stopnia

Numer telefonu studenta, email (potrzebne w przypadku kontaktu w celu np. uzupełnienia braków etc.)

Od 1 czerwca do 5 czerwca przy pokoju 140 będzie wystawione też specjalne pudełko opisane PRAKTYKI WPIA do którego również będzie można złożyć dokumenty.

 

Odbycie praktyki jest elementem obligatoryjnym. Bez zaliczenia wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów w tym praktyki nie będą mieli Państwo możliwości przystąpić do obron.

 

Maxymalny termin realizacj praktyki upływa z końcem semestru letniego tj. 30 września 2020r.

W przypadku problemów z praktykami proszę o kontakt

Prodziekan WPiA dr Paweł Śwital (48)3617433, email: p.swital@uthrad.pl

 

Opiekunowie praktyk:

Administracja I stopnia: dr Beata Wieczerzyńska b.wieczerzynska@uthrad.pl

Administracja II stopnia: dr Małgorzata Pracka m.pracka@uthrad.pl

Prawo jednolite magisterskie: dr Grzegorz Zieliński g.zielinski@uthrad.pl


do góry
wyślij
drukuj

 

 

, Wydział Prawa i Administracji.