SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

Ze smutkiem zawiadamiamy

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U

Ze smutkiem zawiadamiamy o カmierci
Pana dra Henryka Radosウawa Jedynaka,
pracownika WTEiI UTH Radom.

Msza pogrzebowa
odb鹽zie si w カrod 3 czerwca o godzinie 13.00
w parafii pw. ヲwi黎ej Królowej Jadwigi w Radomiu
na ulicy Rapackiego (os. Akademickie)

 

Z powaソaniem
 
Dziekan WTEiI UTH Rad.
dr hab. inソ. Tomasz Perzyski, prof. UTH Rad.
 

 

 

 

 

 


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki