SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA£U
WYDZIA£
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jako∂ś Kszta≥cenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

Praca dla studentůw i absolwentůw WTEiI

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA£U

Firma GGG Sp. z o.o. w Radomiu - ekspert w produkcji precyzyjnych detali w technice CNC oraz montaŅu mechanicznego, w zwiĪzku z planami rozwoju firmy, poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

  • Koordynator w dziale logistyki
  • Kontroler jako∂ci.

Informacje dla zaintersowanych dostÍpne sĪ w og≥oszeniach.


do gůry
wy∂lij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydzia≥ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki