5812 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STRATEGIA
WŁADZE
SENAT
RADA UCZELNI
RADA PATRONACKA
REGULAMINY
STUDIA
DOKTORATY I HABILITACJE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
OGŁOSZENIA O PRACĘ/ KONKURSY
NAUCZYCIELE AKADEMICCY
Pozostali pracownicy
Formularze dla osób ubiegających się o zatrudnienie
OGŁOSZENIA O NABORZE PARTNERA
SPRAWOZDANIA I OŚWIADCZENIA
FUNDACJE/SPÓŁKI
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
BIULETYN BIP UTH RADOM
INNE OGŁOSZENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
NAUCZYCIELE AKADEMICCY

   

wyniki konkursu - plik pdf 

Nazwa
stanowiska
Nazwa
jednostki

Termin składania
ofert

Dokumenty
do pobrania

  PROFESOR UCZELNI 

fizjologii człowieka
i patofizjologii

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 9.08.2021 r.  

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

  PROFESOR UCZELNI 

histologii, cytofizjologii
oraz embriologii

  Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  9.08.2021 r.

ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

 PROFESOR UCZELNI 

specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 16.07.2021  

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

 

wyniki konkursu - plik pdf 

 PROFESOR UCZELNI 

farmakologii klinicznej

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  9.08.2021 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

 PROFESOR UCZELNI 

ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  16.07.2021

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

PROFESOR UCZELNI 

okulistyka 

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  9.08.2021  

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

 PROFESOR UCZELNI 

pediatria

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  9.08.2021 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

 ADIUNKT  Wydział Mechaniczny  19.07.2021 

ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

 ADIUNKT  Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki  10.09.2021 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf

wyniki konkursu -plik pdf

  ADIUNKT

diagnostyka laboratoryjna 

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  9.08.2021

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

ADIUNKT 

neurologia 

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu   9.08.2021

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

 INSTRUKTOR

pielęgniarstwo kardiologiczne 

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu   9.08.2021 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

 ASYSTENT  Wydział Ekonomii i Finansów  15.09.2021 r. 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

 ADIUNKT 

onkologia kliniczna

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 9.08.2021 r. 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

 PROFESOR UCZELNI

radioterapia, onkologia kliniczna

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 9.08.2021 r. 

ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf

 ADIUNKT Wydział Prawa i Administracji   29.09.2021 r. 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

PROFESOR UCZELNI  Wydział Ekonomii i Finansów   15.09.2021 r. 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

 ADIUNKT   Wydział Mechaniczny  10.09.2021 r. 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf

wyniki konkursu - plik pdf 

ADIUNKT    Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki  10.09.2021r.  

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

ASYSTENT  Wydział Filologiczno-Pedagogiczny   17.09.2021 r. 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu- plik pdf 

INSTRUKTOR   Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 6.09.2021 r.  

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf

wyniki konkursu - plik pdf

PROFESOR UCZELNI  

historia, socjologia medycyny 

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  6.09.2021 r.  

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

PROFESOR UCZELNI  

 

 Wydział Ekonomii i Finansów 27.09.2021 r.  

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

ADIUNKT 

patofizjologia

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 29.09.2021 r. 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

ADIUNKT 

pediatria 

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  29.09.2021 r. 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf

wyniki konkursu - plik pdf 

ASYSTENT

ginekologia i położnictwo  

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 29.09.2021 r. 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

ASYSTENT

neurologia  

  Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 29.09.2021 r. 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

ASYSTENT

ortopedia traumatologia 

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 29.09.2021 r. 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

ASYSTENT

pediatria 

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 29.09.2021 r. 

 ogłoszenia o konkursie- plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

ASYSTENT

okulistyka  

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 29.09.2021 r. 

 ogłoszenie o konkursie - plik pdf  

wyniki konkursu - plik pdf 

ADIUNKT    Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 18.10.2021 r. 

 ogłoszenie o konkusie - plik pdf

wyniki konkursu - plik pdf  

ASYSTENT 

chirurgia dziecięca

 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 18.10.2021 r. 

ogłoszenie o konkursie - plik pdf 

wyniki konkursu - plik pdf 

       
       
       
       
       
       


Pokaż archiwum [43]
Opracowanie: Aneta Mirosz
Wprowadził: Anna Pustuł
Data dodania: Poniedziałek, 26 listopada 2018
Data edycji: Poniedziałek, 25 października 2021, 14:58
Edytował: Aneta Mirosz
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK