Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STRATEGIA
WŁADZE
SENAT
RADA UCZELNI
RADA PATRONACKA
REGULAMINY
STUDIA
DOKTORATY I HABILITACJE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
OGŁOSZENIA O PRACĘ/ KONKURSY
OGŁOSZENIA O NABORZE PARTNERA
SPRAWOZDANIA I OŚWIADCZENIA
FUNDACJE/SPÓŁKI
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
BIULETYN BIP UTH RADOM
INNE OGŁOSZENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Status Politechniki Radomskiej 2012/09

   
Uczelnia działa na podstawie:

  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.1978 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (Dz. U. Nr 9, poz. 37),

  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.09.1979r . w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu imienia Kazimierza Pułaskiego (Dz. U. Nr 21, poz. 126),

  • ustawy z dnia 4.07.1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół inżynierskich (Dz. U. Nr 100, poz. 463),

  • ustawy z dnia 27.07.2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365),

  • statutu i innych wewnętrznych aktów prawnych.


Powrót
Opracowanie: Lidia Przyborowska
Wprowadził: Aneta Mirosz
Data dodania: Piątek, 23 września 2005
Data ostatniej edycji: Wtorek, 4 grudnia 2007
Edytował: Michał Czyżewicz
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK