Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STRATEGIA
WŁADZE
SENAT
RADA UCZELNI
RADA PATRONACKA
REGULAMINY
STUDIA
DOKTORATY I HABILITACJE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
OGŁOSZENIA O PRACĘ/ KONKURSY
OGŁOSZENIA O NABORZE PARTNERA
SPRAWOZDANIA I OŚWIADCZENIA
FUNDACJE/SPÓŁKI
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
BIULETYN BIP UTH RADOM
INNE OGŁOSZENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Statut UTH Radom 2021/03

   


Powrót
Opracowanie: DescriptionBy
Wprowadził: Barbara Wzorek
Data dodania: Piątek, 23 września 2005
Data ostatniej edycji: Wtorek, 30 marca 2021
Edytował: Barbara Wzorek
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK