274 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
Statut UTH Radom
Akty prawne
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
WŁADZE
SENAT
RADA UCZELNI
STRUKTURA
REGULAMINY
STUDIA
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W SPOSÓB ZDALNY
SZKOŁA DOKTORSKA
DOKTORATY I HABILITACJE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
OGŁOSZENIA O PRACĘ/ KONKURSY
OGŁOSZENIA O NABORZE PARTNERA
SPRAWOZDANIA I OŚWIADCZENIA
FUNDACJE/SPÓŁKI
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
BIULETYN BIP UTH RADOM
INNE OGŁOSZENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Statut UTH Radom

   


Pokaż archiwum [1]
Opracowanie: Aneta Mirosz
Wprowadził: Michał Czyżewicz
Data dodania: Piątek, 23 września 2005
Data edycji: Poniedziałek, 6 lipca 2020, 14:26
Edytował: Barbara Wzorek
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK