Aktualności
Fundusze UE 2014-2020
Fundusze UE-2007-2013
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt

Aktualności

HORYZONT 2020 Spotkanie informacyjne
20 stycznia 2015 r. w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zorganizował dzień informacyjny konkursów 2015 w obszarach „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa” oraz „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” w Programie HORYZONT 2020. ...
Publikacja: 2015-02-06
tlo
Prezentacja dot. funduszy UE 2014-2020
Prezentacja przedstawia możliwości finansowania przedsięwzięć realizowanych przez Szkoły Wyższe w nowej perspektywie 2014-2020 ...
Publikacja: 2015-01-26
tlo
NCBR ogłosił harmonogram konkursów w 2015 roku
NCBR ogłosił wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku. ...
Publikacja: 2015-01-14
tlo
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014
W dniu 17 czerwca 2014 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. ...
Publikacja: 2014-06-23
tlo
Warsztaty dla Wnioskodawców w programie HORYZONT 2020
7 marca 2014r., w Uniwersytecie Warszawskim ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW) o godz. 9:00 – 13:15 odbędą się WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW poświęcone przygotowaniu wniosków na ERC Starting Grants oraz ERC Consolidator Grants w ramach bieżących konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 2020 ...
Publikacja: 2014-02-20
tlo
Krajowe programy operacyjne na perspektywę finansową UE na lata 2014-2020
Programy operacyjne, które będą realizowane w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku. ...
Publikacja: 2014-01-29
tlo
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.4/2013
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków EFS ...
Publikacja: 2014-01-10
tlo
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2013
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe ...
Publikacja: 2013-12-11
tlo
Konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013
W dniu 28 października 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013 ...
Publikacja: 2013-10-29
tlo
Bezpłatne warsztaty stacjonarne w Portalu Naukowca
uzupełnieniem oferty Portalu Naukowca są warsztaty stacjonarne organizowane w uczelniach i instytutach. Warsztat trwa 4,5 godziny, organizowany jest dla min. 6 osób, odbywa się w siedzibie uczelni/instytutu. ...
Publikacja: 2013-09-09
tlo

pierwsza poprzednia
[4 z 11]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji