Українська
English
E-LEARNING
SESJA LATO 2019|2020
Nasi interesariusze
PLAN ZAJĘĆ
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
POSTĘPOWANIA AWANSOWE
STUDENCI
KONSULTACJE
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
SALON ZIMOWY 2020
Zintegrowany Program UTHRad. na Wydziale Sztuki
2 MABAU

REKRUTACJA

WolnySztuka Mediów i Edukacja Wizualna I stopieńSztuka Mediów i Edukacja Wizualna I stopień
WolnyGrafika I stopieńGrafika I stopień
WolnyArchitektura wnętrz I stopieńArchitektura wnętrz I stopień
WolnySztuka Mediów i Edukacja Wizualna II stopieńSztuka Mediów i Edukacja Wizualna II stopień
WolnyOcena prac twórczości własnejOcena prac twórczości własnej
WolnyGrafika II stopniaGrafika II stopnia
WolnyWzornictwo ubioru i akcesoriów modyWzornictwo ubioru i akcesoriów mody
WolnyHarmonogram rekrutacji 2020|2021Harmonogram rekrutacji 2020|2021
WolnyInformacje na temat rekrutacji na UTH Rad.Informacje na temat rekrutacji na UTH Rad.

 

UWAGA!
REKRU
TACJA 2020

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2020/2021

Dla wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze zarejestrować się w systemie IRK, mamy dobrą wiadomość – w dn. 17.09.2020 r. została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne, na wszystkie kierunki studiów (rekrutacja trwa do 27 września!!!)

-----------------------------------------------------------------------

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że przegląd teczek (rekrutacja) na wszystkie kierunki realizowane na Wydziale Sztuki UTH Rad. odbędzie się wyłącznie w trybie on-line. Prosimy o przesłanie portfolio w wersji elektronicznej (np. w formacie *.pdf) do 1 września 2020 r. (do godz. 12.00)  
na adres:
rekrutacja.ws@uthrad.pl  .

W przypadku większych plików prosimy o skorzystanie np. z platformy wetransfer.com.

W portfolio kondydat przedstawia dokumentację własnych prac plastycznych. I tak na kierunek:

 • Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna (studia I i II stopnia) - rysunki, prace malarskie, fotografie, kolaże, grafiki cyfrowe, animacja, video, itp.) oraz dokumentację innych prac plastycznych i projektowych, będących dowodem zainteresowania kandydata kierunkiem studiów i świadczące o jego predyspozycjach.  
 • Grafika (studia I i II stopnia) - rysunki  + szkice;  malarstwo + szkice malarskie oraz dokumentację innych prac plastycznych i projektowych, będących dowodem zainteresowania kandydata kierunkiem studiów i świadczące o jego predyspozycjach.
 • Architektura wnętrz (studia I stopnia)
  - rysunki + szkice; (tematy: rysunek perspektywiczny, rysunek projektowo-modelowy), szkice malarskie oraz dokumentację innych prac plastycznych i projektowych, będących dowodem zainteresowania kandydata kierunkiem studiów i świadczące o jego predyspozycjach. 
 • Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody (studia I stopnia) szkice, projekty, zdjęcia realizacji ubioru, własnoręcznie wykonane realizacje np. mała, autorska forma ubioru i akcesoriów oraz dokumentację innych prac plastycznych i projektowych, będących dowodem zainteresowania kandydata kierunkiem studiów i świadczące o jego predyspozycjach. 
 • UWAGA! Dodatkowo można przesłać krótki autoreferat (max 1800 znaków ze spacjami) przybliżający kandydata, jego zainteresowania i motywacje.
 ZACZNIJ
SWOJĄ

PRZYGODĘ 
ZE SZTUKĄ

W RADOMIU

 • Sztuka mediów i edukacja wizualna (studia I i II stopnia),
 • Grafika (studia I i II stopnia),
 • Architektura wnętrz
  (studia I stopnia)
 • Kierunek Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody (studia I stopnia) - profil praktyczny

 


 


Od kandydatów na studia I stopnia wymagane będzie posiadanie świadectwa dojrzałości, a także przedstawienie do oceny komisji egzaminacyjnej teczki z pracami własnymi. Teczka punktowana będzie w skali od 0 do 30 pkt. ogółem za wszystkie przedstawione prace oraz dodane 0,05 sumy punktów odpowiadającej wynikom egzaminu maturalnego z historii sztuki z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

(UWAGA! By zostać studentem Wydziału Sztuki nie jest konieczne
zdawanie egzaminu z historii sztuki na egzaminie maturalnym!!!).

Dla kandydatów posiadających tzw. „starą maturę” przewidziana jest rozmowa z zakresu historii sztuki.
Minimalna wysokość wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikująca do przyjęcia na studia:
W = 15 pkt.

Przy czym,
na kierunku:

Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna (I i II stopień):

W portfolio przedstaw nam swoje  prace: rysunkowe, malarskie, projektowe, multimedialne, filmy, animacje, fotografie i wszystko to, czym chciałbyś się nam pochwalić. Pokaż nam co potrafisz!

Grafika 
(I i II stopień):
rysunek (10 szt. - format min. A3) + szkice;
malarstwo (10 szt. - format 50x70 cm) + szkice malarskie;


Architektura wnętrz (I stopień):
rysunek (5 szt. format 100x70 cm, 50x70 cm) + szkice; (tematy: rysunek perspektywiczny, rysunek projektowo-modelowy) szkice malarskie.

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody (I stopień):
portfolio z minimum 10 pracami (format pomiędzy A4 - A2) zawierającymi: szkice, projekty, zdjęcia realizacji ubioru, własnoręcznie wykonane realizacje np. mała, autorska forma ubioru i akcesoriów.

 

 

I termin – rekrutacja podstawowa

STUDIA STACJONARNE (I, II stopnia, jednolite magisterskie)

15  maja

 • udostępnienie kandydatom na studia systemu SIRK

do 30 sierpnia

 • rejestracja kandydatów w systemie SIRK na wszystkie kierunki studiów
 •  uzupełnianie ocen w systemie SIRK
 •  ostatni dzień odnotowania opłaty za postępowanie rekrutacyjne

31 sierpnia

 • zamknięcie systemu SIRK na studia stacjonarne

1 września

 •  ocena prac twórczości własnej na kierunki: Sztuka mediów i edukacja wizualna,  Grafika, Architektura wnętrz oraz Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody  studia I oraz II stopnia

3 września 

 • planowany termin sporządzenia list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz list rezerwowych

od 3 do 14 września 

 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz z list rezerwowych

16 września 

 • planowany termin ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego

STUDIA NIESTACJONARNE (II stopnia)

15  maja

 • udostępnienie kandydatom na studia systemu SIRK

do 15 września 

 •  rejestracja kandydatów w systemie SIRK na wszystkie kierunki studiów
 •  uzupełnianie ocen w systemie SIRK
 •  ostatni dzień odnotowania opłaty za postępowanie rekrutacyjne

16 września 

 • zamknięcie systemu SIRK na studia niestacjonarne

17 września

 •  ocena prac twórczości własnej na kierunki: Sztuka mediów i edukacja wizualna, Grafika

od 3 do 21  września 

 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów dopuszczonych do postępowania rekrutacyjnego na studia niestacjonarne (kandydaci, którzy wnieśli opłatę za postępowanie rekrutacyjne)

23 września 

 • planowany termin ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego

 

II – termin – rekrutacja uzupełniająca
– w przypadku podjęcia decyzji o jej uruchomieniu,
w zależności od wyników rekrutacji w terminie podstawowym.

 

STUDIA STACJONARNE (I, II stopnia, jednolite magisterskie)

17 września 

 • udostępnienie kandydatom na studia systemu SIRK

do 26 września

 • rejestracja kandydatów w systemie SIRK
 • ostatni dzień odnotowania opłaty za postępowanie rekrutacyjne

27 września

 • zamknięcie systemu SIRK

28 września

 •  ocena prac twórczości własnej na kierunki: Sztuka mediów i edukacja wizualna, Grafika, Architektura wnętrz oraz Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody

Od 17 do 28 września

 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów dopuszczonych do postępowania rekrutacyjnego (kandydaci, którzy wnieśli opłatę za postępowanie rekrutacyjne)

 30 września

 • planowany termin ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

 

 

UWAGA: dla Kandydatów zdajacych poprawkowy egzamin maturalny,
przewidujemy dodatkowy termin rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja odbywa się za pomocą strony

rekrutacja.uniwersytetradom.pl

www.sirk.uniwersytetradom.pl

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

facebook.pl/wydzialsztuki.radom
mdanski@uthrad.pl 
m@d design