y Wydział Sztuki UTH w Radomiu
 
 
 
Українська
English
E-LEARNING
SESJA LATO 2019|2020
Nasi interesariusze
PLAN ZAJĘĆ
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
POSTĘPOWANIA AWANSOWE
STUDENCI
KONSULTACJE
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
SALON ZIMOWY 2020
Zintegrowany Program UTHRad. na Wydziale Sztuki
2 MABAU

AKTUALNOŚCI

Aneks nr 3 do Zarządzenia Dziekana nr 8/2020/WSz z dnia 26 października 2020 r.
Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Dziekana WSz UTH Rad. ...
Publikacja: 2021-01-04
tlo
Konkurs dla studentów
Zaprojektuj kolekcję dla CCC - szczegóły konkursu znajdziecie tu ...
Publikacja: 2020-12-21
tlo
46 Salon Zimowy Radom 2020
Uwaga! Podsumowanie 46 Salonu Zimowego, w związku z obowiązującym ograniczeniami epidemicznymi, zostaje przeniesione z dnia 13 grudnia 2020 r. na termin późniejszy. Wystawa towarzysząca wydarzeniu będzie miała miejsce w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu. Termin wernisażu podany zostanie wkrótce. ...
Publikacja: 2020-12-10
tlo
46 Salon Zimowy Radom 2020
Lista osób oraz liczba prac zakwalifikowanych do wystawy 46 Salon Zimowy ...
Publikacja: 2020-12-08
tlo
Zarządzenie Dziekana Wydziału Sztuki
Na podstawie: ZARZĄDZENIA R-63/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: funkcjonowania Uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. z a r z ą d z a m, co następuje: - dalszą pracę zdalną na okres od 30.11. 2020r do 22.12.2020r.; dla wszystkich form zajęć. ...
Publikacja: 2020-12-02
tlo
Warsztaty!
Uwaga studenci. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach "Architektura i regionalizm" z profesor ORESTĄ REMESCHYLO-RYBCHYNSKĄ z Politechniki Lwowskiej, które odbędą się dniach 23.11 - 01.12.2020. Osoby chcące wziąć w nich udział, proszone są w nieprzekraczalnym terminie do 21 XI o potwierdzenie swojego udziału w warsztatach pisząc na adres k.nowicka@uthrad. "Potwierdzam udział w wykładach i warsztatach online z prof. Orestą Remeschylo-Rybczynską". Proszę mailu podać również numer studenta oraz imię i nazwisko. Po przesłaniu takiej informacji osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną zwolnione z zajęć. ...
Publikacja: 2020-11-18
tlo
Zarządzenie Dziakana WSz UTH Rad.
Uwaga! Dziekan Wydziału Sztuki wydał aneks nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 8/2020/WSz z dnia 26 października 2020 r. Na podstawie: ZARZĄDZENIA R-63/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: funkcjonowania Uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. z a r z ą d z a m, co następuje: - pracę zdalną na okres od 15.11. 2020r do 29.11.2020r.; dla wszystkich form zajęć. Więcej szczegółów znajdziecie tu ...
Publikacja: 2020-11-16
tlo
WARSZTATY dla STUDENTÓW
Ogłoszenie o warsztatach i wykładach organizowanych dla studentów Wydziału Sztuki w ramach projektu pt.: „Zintegrowany program UTH Rad.”” o numerze wniosku POWR.03.05.00-00-Z105/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach programu operacyjnego; Wiedza Edukacja Rozwój PO WER/2014-2020/ III osi priorytetowej Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00Z105/17-00 zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. M1. Moduł Programów Kształcenia Zadanie 2: Włączenie wykładowców z zagranicy w program kształcenia na UTH Rad. ,,Architektura i Regionalizm ” z profesor ORESTĄ REMESCHYLO- RYBCHYNSKĄ z Politechniki Lwowskiej dniach 22.11.2020 - 01.12.2020 ...
Publikacja: 2020-10-30
tlo
Godziny Rektorskie!!!
Na podstawie § 18 ust. 7 Regulaminu studiów JM Rektor UTH Rad. ogłosił w dniu 28 października 2020 roku godziny rektorskie od godz. 10.30 do końca dnia. ...
Publikacja: 2020-10-28
tlo
Nauczanie zdalne
Uwaga studencie. Zgodnie z Zarządzenie Dziekana nr 8/2020/WSz Dziekana Wydziału Sztuki z dnia 26 października 2020 r. informuję, że od dnia 27.10.202 r. do 15 listopada 2020 r. nauczanie na Wydziale Sztuki odbywać będzie się w formie zdalnej. ...
Publikacja: 2020-10-26
tlo

pierwsza poprzednia
[1 z 97]
następna ostatnia
 
 
m@d design