AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
STRUKTURA
OFERTA
JEŚLI STUDIUJESZ
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
NAUKA i BADANIA
KONTAKT

 

AKTUALNOŚCI

aktualności
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. ,,Samorząd terytorialny – dawniej i dziś”

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Administratywistów Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu „SKAUTH”, serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: „Samorząd terytorialny – dawniej i dziś” w dniu 25 listopada 2020 r. ...
    Publikacja: 2020-10-27
aktualności
Zasady funkcjonowania Uczelni ze względu na obowiązujący stan epidemii COVID-19 wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem R-63/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: funkcjonowania Uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. ...
    Publikacja: 2020-10-27
aktualności
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transformacje prawa polskiego w dobie COVID

Epidemia COVID jest zjawiskiem, którego wystąpienia, skali i następstw nie można było przewidzieć. W chwili obecnej nie jest również możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy, kiedy i w jaki sposób uda się przezwyciężyć negatywne skutki epidemii... ...
    Publikacja: 2020-10-24
aktualności
Terminy konsultacji i seminarium Pracowników Wydziału i osób prowadzących zajęcia na kierunkach Administracja i Prawo

Prosimy o zapoznanie się z terminami konsultacji i seminarium... ...
    Publikacja: 2020-10-14
aktualności
Legitymacje studenckie ważne do 29 listopada 2020 r.

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności... ...
    Publikacja: 2020-10-13
aktualności
Świadczenia dla studentów - pomoc materialna

Termin składania wniosków o świadczenia na rok akademicki 2020/2021od 01.10.2020 do 19.10.2020 ... ...
    Publikacja: 2020-10-02
aktualności
Informacje dla Studentów dotyczące logowania i obsługi MS Teams

Powyższe konta zostały przygotowane w celu prowadzenia zajęć e-learningowych oraz komunikacji z pracownikami dydaktycznymi Uczelni... Problemy dotyczące MS Teams prosimy zgłaszać na adres pracazdalna@uthrad.pl ...
    Publikacja: 2020-10-02
aktualności
Spotkanie Rady Interesariuszy Wydziału Prawa i Administracji

We środę 30 września br. w Sali Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu odbyło się spotkanie Rady Interesariuszy Zewnętrznych, działających przy Wydziale Prawa i Administracji radomskiej uczelni. ...
    Publikacja: 2020-10-02
aktualności
Spotkanie szkoleniowo informacyjne dla Studentów I roku...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji zaprasza Studentów pierwszego roku na spotkanie w dniu 30 września 2020 r. ... ...
    Publikacja: 2020-09-22
aktualności
Tryb prowadzenia zajęć w semestrze zimowym na Wydziale Prawa i Administracji

wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzn. w trybie zdalnym)... ...
    Publikacja: 2020-09-22

pierwsza poprzednia[1 z 25] następna ostatnia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, Wydział Prawa i Administracji.