Sieć w akademikach - PPPoE
Instrukcja Konfiguracji
Rejestracja
Kontakt
English version

Sieć w akademikach - PPPoE    

W celu uzyskania dostępu do sieci akademikiej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wymagane jest korzystanie z protokołu PPPoE. Oznacza to, że każdy użytkownik musi uwierzytelnić się podając poprawny login i hasło.

Osoby będące studentami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, starające się o dostęp do internetu na terenie akademików powinny uprzednio zalogować się na stronie https://autoryzacja.uniwersytetradom.pl, zaakceptować regulamin dostępu do internetu na terenie akademików oraz wydrukować go i dostarczyć w 2 egzemplarzach do pokoju nr. 4 w Rektoracie UTH Rad. (ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom). Dane logowania do serwisu dla studentów to te same dane co do Wirtualnej Uczelni.

Osoby będące gośćmi Domów Studenckich proszone są o zgłoszenie się do Centralnego Punktu Informacji znajdującego się w pokoju nr. 4 w Rektoracie UTH Rad. (ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom), celem utworzenia danych dostępowych.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJĄ JAK SKONFIGUROWAĆ ROUTER DOSTĘPOWY W SIECI UTH RADOM - INSTRUKCJA DOSTEPNA JEST TUCopyright 1998-2017 Ośrodek Informatyki i Promocji