Aktualności
Informacje o Projekcie
Rekrutacja
Dokumenty do pobrania
Program zajęć
Harmonogram zajęć
Zespół zarządzający
Kontakt
Zapytania ofertowe
Media o nas
Aktualności - archiwum

Informacje o Projekcie    

 Projekt „Uniwersytet dzieciom”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Projekt organizowany jest  przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (zwanym dalej UTH Rad.) przy współudziale Urzędu Miejskiego  w Radomiu i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Radomiu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 270 dzieci szkół podstawowych Radomia i powiatu, z klas I-VIII poprzez uczestniczenie w wykładach, warsztatach i laboratoriach, organizowanych przez Uniwersytet do 2022 roku.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych POWER 2014-2020, Działanie 3.1, poprzez podniesienie świadomości dzieci dotyczącej znaczenia wiedzy w życiu oraz potrzebę ciągłego uczenia się i wykorzystania wiedzy w przyszłości na rynku pracy,

 

Zdobywanie wiedzy odbywa się w systemie „Nauka przez zabawę”

 

Wartość projektu wynosi:   695 911,94 PLN

 

w tym dofinansowanie z UE:   675 009,94 PLN

 

W ramach trzech edycji, wsparciem objętych zostanie 270 dzieci ze szkół podstawowych i powiatu. Zajęcia będą prowadzone w następujących grupach: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII.

 

Projekt obejmuje realizację cyklu wykładów i warsztatów z tematyki: prawo, matematyka, informatyka, sztuka, chemia, fizyka i pedagogika.

 

Zajęcia będą prowadzone w następujących blokach tematycznych:

1.      Kształtowanie świadomości i wiedzy prawnej 

2.      Warsztaty z zakresu grafiki i projektowania (tylko dla klas IV-VI, VII-VIII)

3.      Warsztaty z zakresu Architektury i Wzornictwa (tylko dla klas I-III, VII-VIII)

4.      Warsztaty z zakresu mediów cyfrowych i struktur przestrzennych (tylko dla klas I-III, IV-VI)

5.      Ciekawostki ze świata chemii 

6.      Transport przyjazny dzieciom i turystyce 

7.      Edukacyjna układanka (zajęcia z pedagogiki)

8.      Matematyka dla dzieci

9.      Warsztaty informatyczne dla dzieci

10.  Fizyka nie taka trudna

Dzieci uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, zorganizowanych w pomieszczeniach UTH Rad. będą mogły wysłuchać wykładów, podyskutować z naukowcami, a także samodzielnie poeksperymentować.


 Copyright 1998-2020 Ośrodek Informatyki i Promocji