Politechnika Radomska
| Zaloguj | Kontakt | Poczta | FAQ | Mapa | Home
ZNP
Aktualności
Zarząd Związku
Kontakt
Linki
Dokumenty
Biuletyn
 

 
 

Aktualności

ZNP

 

 

 

 


20.11.2015 r. w Ogólnopolski Dzień Seniora odbyło się spotkanie okolicznościowe Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu ZNP- jednostki organizacyjnej UTH Radom.
Na początku uroczystości zebranych przywitał Prezes ZNP - Janusz Szczerba, który w części oficjalnej wręczył Złote Odznaki ZNP nadane przez Zarząd Główny ZNP za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej i zarządzie. Odznaczenia otrzymali:  kol. Honoracie Dudek i kol. Franciszkowi Tyczyńskiemu.
W części głównej głos zabrał także senior – kol. Stanisław Ośko, który zwrócił uwagę na tegoroczny jubileusz 60-cio lecia istnienia ZNP w UTH Radom i zapowiedział wydanie z tej okazji monografii swojego autorstwa. 
Kontynuacją tej podniosłej chwili było także uhonorowanie pracowników – członków ZNP, którzy przeszli w 2015 r. na emeryturę i dołączyli do grona Sekcji Emerytów i Rencistów: kol. Honoraty Dudek, kol. Małgorzaty Grzegorczyk-Bączek, kol. Janusza Sławińskiego. W dowód uznania i podziękowanie za dotychczasowy trud włożony w pracę związkową, otrzymali oni pamiątkowe statuetki.
Po złożeniu gratulacji i życzeń dobrego zdrowia i możliwości realizowania własnych pasji i zainteresowań w czasie zasłużonej emerytury oraz wręczeniu upominków, nastąpiło przywitanie młodych emerytów w szeregach Sekcji Emerytów i Rencistów, a następnie słodki poczęstunek oraz rozmowy w koleżeńskiej atmosferze.
 

 


 

Koleżanki i koledzy Zarząd ZNP inforuje, że w dniu 09-08-2104 o godzinie 7:00 odbedzie sie msza żałobna za naszego kolegę śp. Zbigniewa Mozdżenia w Kościele na oś. Akademickim pw. św Królowej Jadwigi.

 

 


Koleżanki i koledzy Zarząd ZNP inforuje, że w dniu 09-09-2104 o godzinie 7:00 odbedzie sie msza żałobna za naszą koleżankę śp. Walentynę Strzelczyk w Kościele na oś. Akademickim pw. św Królowej Jadwigi.

 

 


  

4 lipca br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej w towarzystwie podsekretarza stanu w tym Ministerstwie prof. Marka Ratajczaka oraz grupy pracowników, z kierownictwem Rady SzWiN ZNP (Prezes Janusz Rak i wiceprezesi S. Różycki i J. Szczerba), z udziałem Prezesa ZNP Sławomira Broniarza. Spotkanie odbyło się na prośbę ZNP, który jest bardzo zaniepokojony informacjami, że proces wdrażania pierwszego etapu podwyżek płac jest w wielu uczelniach zaburzony niechęcią władz uczelni do rozmów ze związkami zawodowymi. Więcej o spotkaniu czytaj w tym pliku.

 


 W dniu 6-07-2013 odbedzie się spływ kajakowy dla członków ZNP, zapisy na spływ przyjmuje kol. Maciej Dobrowolski telefonicznie 7847 lub emailem. Spływ może się nie odbyć jeśli pogoda nie dopisze.

 SPŁYW ODWOŁANY!!!


 

W związku z zamieszczeniem na oficjalnej stronie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/zwiekszeniewynagrodzen-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-uczelniach-publicznych/ komunikatu dotyczącego realizacji wzrostu wynagrodzeń w uczelniach publicznych, RSzWiN ZNP i KSN „Solidarność” wydał następujące oświadczenie


 

Informacja Zarządu ZNP i Zakładowej NSZZ "Solidarność"

Wszystkie dzieci członków ZNP w wieku od 0 do 13 lat
zapraszamy wraz z opiekunami
na festyn dziecięcy  w  KRAINIE MARZEŃ  na ul. Tytoniową 2/6a
w dniu 29 maja 2013 r. w godzinach 17.00-19.00
           
W programie wyśmienita zabawa z konkursami, nagrodami i poczęstunek

Bilety do odbioru u Magdaleny Szwagierek (Biblioteka Główna)

 


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZNP w Politechnice Radomskiej podjęło uchwałę w sprawie sposobu realizacji w Uczelni przyjętego przez Senat Politechniki Radomskiej programu naprawczego finansów Uczelni. Pełna treść uchwały.

 


 

Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Radomskiej, zaprasza wszystkich członków do
udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, które odbędzie się

12.04.2011 roku, godzina 12:00, aula Główna Politechniki Radomskiej, ul. Chrobrego 33

Proponowany porządek zebrania:

 • Rozpoczęcie zebrania.
 • Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 • Stanowisko JM Rektora na temat sytuacji finansowej Uczelni.
 • Informacja o działalności Zarządu w okresie od czerwca 2010 do kwietnia 2011.
 • Informacja na temat działań Zarządu, dotycząca restrukturyzacji Uczelni.
 • Podjęcie Uchwały dotyczącej stanowiska związku w sprawie restrukturyzacji.
 • Informacja o działalności RSzWiN dotycząca zmian w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i sytuacji finansowej
 • szkolnictwa wyższego.
 • Wybór Przedstawiciela związku do Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.
 • Sprawy różne.
 • Zakończenie zebrania.Ze względu na wagę podejmowanych spraw prosimy o obecność na zebraniu.

 


 

W dniu 2 marca Senat RP będzie debatował nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego i KSN NSZZ "Solidarność" zglosiły wiele poprawek do ustawy. Poprawki dotyczyły w szczególności: ograniczania autonomii uczelni, modelu kariery naukowej, trybu habilitacji, deregulacji statusu zawodowego nauczycieli akademickich z naruszeniem ich praw nabytych, braku mechanizmów wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i poziomu wynagrodzeń pracowników oraz odpłatności za drugi kierunek studiów.
Ponieważ w większości nie zostały one uwzględnione w dniu 2 marca o g. 12 odbędzie się pikieta przed gmachem Sejmu. Organizatorem pikiety jest KSN NSZZ "Solidarność". Członków ZNP, którzy chcieliby wziąć udział w pikiecie prosimy o kontakt do dnia 28.02. b.r. z Przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" kol. Danutą Kowalczyk tel. 7504 lub 7515.
 


Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Radomskiej wystąpił do JM Rektora Politechniki Radomskiej
z następującymi żądaniami:
 
1.    Anulowania Zarządzenia R-2/20011 w sprawie wprowadzenia planu zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w jednostkach organizacyjnych Uczelni.
2.    Uzgodnienia z Zarządem ZNP w Politechnice Radomskiej planu zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w jednostkach organizacyjnych Uczelni.
3.    Uzgodnienia z Zarządem ZNP w Politechnice Radomskiej kompleksowego sposobu realizacji wymienionego planu zatrudnienia.

W przypadku nie spełnienia przez Rektora  naszych żądań do 31 stycznia br. rozpoczniemy spór zbiorowy z Pracodawcą.

Jeżeli Pracodawca będzie podejmował indywidualne działania w stosunku do członków związku, prosimy o natychmiastowe przekazywanie informacji Zarządowi.
  
Copyright © 1998 - 2015