Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Wzory druków    

Badania »

Wolnyoświadczenieoświadczenie
Wzory druków

 

     

  •  Raport z wykonywania pracy badawczej - POBIERZ
  • Wniosek o realizację pracy badawczej - POBIERZ
  • Wniosek o zawarcie umowy cywilno-prawnej  - POBIERZ
  • Protokół zdawczo-odbiorczy pracy zleconej - POBIERZ
  • Umowa zlecenie i o dzieło (wraz z załącznikami) -POBIERZ
  • Wzór oświadczenia pracownika do wniosku na DST - POBIERZ
  • Wniosek na podjęcie pracy zleconej- POBIERZ 
  • Wzór tabeli - wykazu pracowników, którzy złożyli oświadczenia o zaliczeniu do liczby N - POBIERZ

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji