Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Aktualnie obowiązujące przepisy    

Badania »

 

Aktualnie obowiązujące przepisy

USTAWY

Ustawa z 20 lipca 2018r.Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce Dz.U.2018 poz.1668 - więcej

Ustawa z dnia 3 lipca 2018r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwieWyzszym i nauce Dz.U.2018 poz.1669 - więcej

 

 

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki - tekst ujednolicony

Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - tekst ujednolicony

 

 ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.02.2019r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Dz.U 2019 poz.496 - więcej

 

 

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji